Οι εργαστηριακές εξετάσεις είναι ο πιο ακριβής και αποτελεσματικός εργαστηριακός έλεγχος των ασθενών, είναι ένα κρίσιμο στοιχείο της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών. Σήμερα οι εργαστηριακές διαδικασίες εκτελούνται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τις διαδικασίες πιστοποίησης.

Διενεργούνται μια σειρά εξετάσεων, με στόχο, αφενός την πρόληψη, αφετέρου τον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων υγείας, την διάγνωση και την θεραπεία.

· Αιματολογικές

· Βιοχημικές

· Ανοσολογικές

· Κυτταρολογικές

· Ούρων

· Δείκτες ηπατίτιδας

· Νεοπλασματικοί δείκτες

· Έλεγχος θρομβοφιλίας

· Αλλεργιογόνα

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων συνοδεύονται ΠΑΝΤΑ από ιατρική γνωμάτευση, καθώς προηγείται κλινική εξέταση και λήψη ιατρικού ιστορικού.