Όλοι γνωρίζουμε τα επιτεύγματα της τεχνολογίας στην ιατρική απεικόνιση. Το medi-family-athens, πρωτοπόρο στις εξελίξεις, παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ασθενείς του, διαθέτοντας άριστο επιστημονικό προσωπικό και υπερσύγχρονη τεχνολογία.

· Ακτινογραφίες

· Υπέρηχοι

· Triplex

· Doppler

 

Συνήθως, προτείνουμε διαγνωστικές μεθόδους, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του εξεταζόμενου ακίνδυνα(χωρίς ακτινοβολία) και αναίμακτο τρόπο.