Τα καρδιολογικά νοσήματα εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο τόσο της θνησιμότητας όσο και της νοσηρότητας, σε παγκόσμια κλίμακα. Με την δυσανάλογη αύξηση του προσδόκιμου ζωής, τόσο ηεπίπτωση όσο και ο επιπολασμός της καρδιαγγειακής νόσου, αυξάνονται.

Στην Ελλάδα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι πολύ συχνά. Περίπου οι μισοί από τον ανδρικό πληθυσμό και το ένα τρίτο των γυναικών μέσης ηλικίας, παρουσιάζουν κάποιο από αυτά τα νοσήματα, τα οποία είναι η πρώτη αιτία θανάτου.

 

  • Υπέρταση
  • Υπερλιπιδαιμία
  • Υπέρηχοι
  • Triplex
  • Doppler
  • Test κόπωσης
  • Holter αρτηριακής πίεσης
  • Holter ρυθμού