Στο Ουρολογικό Ιατρείο πραγματοποιείται ενδελεχής διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων του ουροποιογεννητικού συστήματος.

  • Ουρολογικές παθήσεις (νεφρών, προστάτη, ουροδόχου κύστεως ,προστατίτιδες)
  • Αντιμετώπιση λιθίασης και ενδοουρολογίας ( υπέρηχοι, κυστίτιδες, ακράτεια ούρων)
  • Υπογονιμότητα ανδρολογικών παθήσεων (στυτική δυσλειτουργία, υπογονιμότητα)