Το Ψυχιατρικό – Ψυχολογικό Ιατρείο πλαισιώνεται από άριστο Πανεπιστημιακό Επιστημονικό Προσωπικό, με εξειδίκευση στη μελέτη, τη διάγνωσητη θεραπεία και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών. Αυτές περιλαμβάνουν ποικίλες ανωμαλίες, που σχετίζονται με το συναίσθημα, τη συμπεριφορά , τη διανόηση και την αντίληψη.

Υπηρεσίες:

  • Μελέτη
  • Διάγνωση
  • Θεραπεία
  • Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών