ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : ανιχνεύονται στο αίμα ενδείξεις παθολογίας στα πιο συχνά νοσήματα και στις πλέον σημαντικές λειτουργίες του οργανισμού.

Οι παραπάνω εξετάσεις, κρίνονται από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας, απολύτως απαραίτητες, για την πρώτη εκτίμηση της υγείας και ασφάλειας ενός μέσου ατόμου.

 Γενική αίματος
 Σάκχαρο
 Χοληστερίνη
 H.D.L
 L.D.L
 Τριγλυκερίδια
 Κάλιο
 Νάτριο
 Δείκτες λοιμώξεων και φλεγμονών (C.R.P).
 Ολικά λιπίδια
 Ουρικό οξύ
 Γενική ούρων
 Ουρία
 Κρεατινίνη
 Ηπατικοί δείκτες (SGOT, SGPT)

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ= 15,00 ευρώ

Τιμή ιδιωτικού τιμοκαταλόγου €130,00

Όλες οι εξετάσεις πραγματοποιούνται χωρίς παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕΣΩ ΦΟΡΜΑΣ