Μία ΠΟΛΥΤΙΜΗ και ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ, για να μπορείτε ανά πάσα ΣΤΙΓΜΗ, να ικανοποιήσετε οποιαδήποτε ΑΝΑΓΚΗ επιτάσσει η ΥΓΕΙΑ των αγαπημένων σας, με την εγγύηση και την αξιοπιστία του Medi Family Athens.

  • Ιατρική επίσκεψη και κλινική εξέταση από ειδικό ιατρό
  • Αιμοληψία ( αιματολογικός και βιοχημικός έλεγχος)
  • Καθαρισμός κατάκλισης
  • Τοποθέτηση ή αλλαγή καθετήρα
  • Triplex και υπερηχογράφημα (βάσει αναγκών ιατρικής φροντίδας)
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα
  • Σφίξεις
  • Οξυμετρία
  • Φυσικοθεραπεία