Θεραπεία

Η θεραπεία αποτελείται από τα εξής βήματα:

  • Κατάλληλη Φαρμακευτική Αγωγή
  • Συνεχής Ιατρική Παρακολούθηση
  • Τακτικός Επανέλεγχος

Σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο, το Medi Family συνεργάζεται με τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας και έτσι μπορεί να αναλάβει και τη νοσοκομειακή σας περίθαλψη.