Πρόληψη

Η προληπτική ιατρική είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της καλής υγείας. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η αναβλητικότητα.